Båstad Logotyp

Språk

Stora Hults strand finns ett rikt fågelliv. Här häckar flera olika sjöfåglar och har finns också en artrik flora.