Båstad Logotyp

Språk

 Den kustnära fäladen är en rest av en sådan betesmark som tillhört byn Stora Hult.