Båstad Logotyp

Språk

Södra bjärekusten

Naturreservatet Södra Bjärekusten sträcker sig från Torekov till Stora Hult och ligger i en av Sveriges äldsta kulturbygder på gammal utmark. 

Stora hults strand

Stora Hults strand finns ett rikt fågelliv. Här häckar flera olika sjöfåglar och har finns också en artrik flora.

Stora hults fälad

 Den kustnära fäladen är en rest av en sådan betesmark som tillhört byn Stora Hult. 

Lyadalen

I lövskogsklädda branter ner mot Sinarpsdalen ligger Lyadalen som en tvärgående sprickdal.

Haralds ängar

Haralds ängar utgör en av de få kvarvarande resterna av ett traditionellt ängsbruk.

Hallandsåsens nordsluttning

Vandring-Båstad-Hålehall

Hallandsåsens nordsluttning erbjuder en kraftigt kuperad terräng med storslagen utsikt över Laholmsbukten och slättlandet innanför.

Hallands Väderö

Vandring på Hallands Väderö, Båstad

Hallands Väderö är ett av Skånes större naturreservat som ligger tre kilometer väster om Torekov ute i Kattegatt. 

Grevie åsar

Reservatet domineras av ett system av grusåsar som sträcker sig i sydväst – nordväst.

Englandsdal

Englandsdal är en sprickdal i ett gammalt utmarkslandskap på Hallandsåsens nordsluttning.