STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN

Från den nya Näringslivsstrategin 2022-2027

För ett hållbart Båstad & Bjärehalvön

HÅLLBARHETSPROJEKTET
ANNONSERA