Rudolf Abelin - Grundare Norrvikens Trädgårdar

Rudolf Abelin kom till Båstad 1906 i sitt sökande efter en plats där han kunde förverkliga sin dröm om att skapa ett ”levande trädgårdsmuseum”. Han fann då jordbruksfastigheten Lilla Båstad vid Bjärehalvöns norra strand. Redan vid slutet av 1800-talet arbetade Rudolf Abelin med att anlägga sitt Norrviken. Då var anläggningen belägen vid Bråviken utanför Norrköping. Olyckligtvis kom dragningen av en ny järnvägssträckning att omintetgöra möjligheterna för trädgårdarna och Rudolf sökte sig en ny plats för att förverkliga sina trädgårdsvisioner.

Under nittonhundratalets första år bjöds Rudolf Abelin till Båstad och på förslag från sin gode vän Ludvig Nobel som upptäckt Båstads skönhet besökte han den förfallna gården med namnet ”Lilla Båstad” några kilometer väster om samhället. Platsen kom att påverka Rudolf Abelin starkt och han såg i landskapet, naturen och det milda klimatet som den idealiska platsen för sin anläggning. 1906 blev han ägare till platsen över vilken han redan då hade upprättat en plan. Lilla Båstad fick, av sin föregångare, vid Bråviken, ärva namnet Norrviken.

Under femton år anlades trädgårdarna med stora arbetsinsatser och ekonomiska åtagande. Hassel – och fruktodlingar anlades i anslutning till trädgårdarna i hopp om att dessa skulle kunna utgöra en ekonomisk grund för fortsatt utveckling o drift. 1922 bestod odlingarna av 5000 fruktträd av 200 olika sorters päron – och äppleträd samt en betydande odling av hasselnötter. Fruktodlingarnas ekonomiska betydelse för trädgårdarna var dessvärre en missbedömning och redan efter ett par år fick man halvera personalstyrkan och söka nya former för trädgårdarnas överlevnad.

1924, endast fyra år efter öppnandet, bildades därför föreningen Norrvikens Trädgårdar. Flera av sponsorerna i föreningen var välbeställda och man hoppades att med deras hjälp få ekonomin i bättre balans. Krigsvintrarna under 40-talet med sträng kyla, innebar en svår knäck för trädgårdarna och blev droppen som tvingade Rudolf Abelin att ge upp och sälja anläggningen. Villan var fram tills dess att trädgårdarna övertogs av Rederiaktiebolaget Nordstjernan 1942, familjen Abelins privata hem.

De ekonomiska problem som drabbade trädgårdarna redan under tidigare år har påverkat deras utveckling under hela nittonhundratalets senare hälft. Några av Rudolf Abelins projekt kom därför heller inte att genomföras fullt ut. Bl.a fanns planer på ett kapell med skogskyrkogård vid platsen för Abelins grav samt en fortsättning av Vattenträdgården ända upp till åsens kam. Vattenträdgården blev Abelins sista projekt. Inspirerad av italienska högrenässansens trädgårdar ville han här ta hand om vattnet som den omgivande naturen försåg trädgården med.

Krigsvintrarna skapade problem för Rudolf och ställde till med så stora skador på trädgårdarna att Rudolf såg sig tvungen att sälja. 

1942 tog Rederi Ab Nordstjernan över  trädgårdarna.  

1971 då stiftelsen Norrvikens Trädgårdar bildades.

2013 köpte bolaget Lilla Båstad Norrviken. 

Trädgården börjar nu återfå sin forma glans och nuvarande ägaren Lilla Båstad AB jobbar med att återskapa och utveckla trädgården, ett arbete som kommer att fortsätta varje år.

Dela sidan med andra

Vi älskar verkligen vårt område och jobbar ständigt med att sprida hur fantastiskt vi tycker att det är. Viktigast av allt är ni som besöker oss och därför ber vi ödmjukast om hjälp att sprida budskapet. Bli en ambassadör för Bjärehalvön och dela sidan på knapparna nedan. 

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

TRANSLATE

Google disclaimer

Vill vill veta vad du tycker om sidan?

Visst är det tjatigt? Den här Webbplatsen samlar in "kakor" för att du, kära användare ska få så bra upplevelse som möjligt.

St. Tropez Båstad London Torekov Stockholm Bjärehalvön Ibiza

TRANSLATE

Google disclaimer

Kontakta oss

Bra länkar

När Olyckan är framme