Om Båstad & Bjärehalvön

Anledningarna till att besöka Bjärehalvön är både många och mycket varierade. En stor del av våra besökare återkommer flera gånger per år. Kanske för ett besök hos släkten, en semestervecka, en golfhelg eller en weekend på SPA. Att utbudet av aktiviteter och rekreation är så stort och håller så hög klass är givetvis ett tungt vägande skäl. 

Historia

Båstad och Bjärehalvön har inte alltid varit en plats för bekvämt sommarliv, fest, naturupplevelser och semester. Här var det under sekler magra jordar där grödorna kroknade i den salta vinden. Fattiga bönder, hårt ansatta i gränslanden mellan Sverige och Danmark fick betala priset för de båda grannländernas eviga trätor. Skatter och soldatämnen hämtades ständigt från de fria småbönderna i bygden och gjorde livet svårt. Det var nog tur att det fanns sill och torsk i överflöd.

För ungefär 4000 år sedan var livet kanske lättare. Då, under bronsåldern, levde människor i byar runt om på Bjärehalvön och anlade odlingsterrasser i det milda kustklimatet. Spåren efter bronsåldersmänniskornas liv finns överallt. I skogen finns terrasser kvar på flera plaster. Hällristningar och åtskilliga gravhögar gör också dessa tidiga bosättare än idag ständigt närvarande i landskapet. Troligtvis försämrades så småningom klimatet. Kanske hade bronsåldersbyarnas svedjebruk utarmat jordarna. Få lämningar finns från perioden efter bronsåldern och fram till senmedeltid är inte mycket känt. Hit till den magra utposten kom varken slott eller gods. Kanske var det alltför långt från allfarvägarna. Alltför kuperat och alltför mycket storskog. Månghundraåriga ekar växte i landskapet och för fria fattiga bönder på den blåsiga halvön i västra snapphaneland blev skogen utkomst under medeltiden. Den gick bokstavligen upp i rök på det kungliga slottet i Köpenhamn när den danska flottan fyllde skeppen med brännbart i Båstad och gled ut över Kattegatts fiskrika vatten.

Båstad fick stadsprivilegier i mitten på 1400-talet men förlorade dem på 1600-talet då orten fick allt mindre betydelse. Ekskogen hade tagit slut, Skåne blivit svenskt och Bjäre var fortsatt fattigt. Fattigt och magert och så svårodlat att inte ens storgodsen och slotten på Hallandsslätten gjorde sig mödan att förvärva marken. De hade tillräckligt med vidsträckta fält för att inte ens skönja grannens ägor. Kanhända var också halvöns fiskar- och jordbrukarfolk alltför misstänksamma, besvärliga och egensinniga. Om det kan vi bara gissa, men myten förvaltas ibland med omsorg av infödda Bjärebor. Så småningom skulle det dock inträffa något som förändrade livet för många i trakten. En ny utkomstmöjlighet, än idag den kanske viktigaste näringsgrenen och det som gjort Båstad och Bjärehalvön väl kända i hela landet.

Det kom badgäster.

Mysiga orter & byar

Bjärehalvön andas kontraster, i en omgivning av hav och fantastiska vyer. Här finns närproducerat och ekologiskt runt knuten samtidigt som våra mysiga tätorter erbjuder närhet och umgänge. Bjäre är ett synnerligen gammalt namn och överträffar landets städer i ålder. Redan i mitten av 500-talet omnämndes Bjäre i en latinsk-gotisk publikation och benämndes som Bergio. På danska uttalas berg som “bjer” och av detta har Bjäre utkristalliserats.

Båstad

​Redan under 1400-talet fungerade Båstad som köpstad. Expansionen fortsatte under 1500-talet och 1664 blev Båstad “stadsfläck”. Då fick man lov att bedriva stadsnäringar som hantverk, småhandel, hökeri och gästgiveri. År 1788, under slaget vid Båstad, försvarades stadsfläcken tappert mot ryska krigsfartyg. År 1858 blev Båstad en köping och tolv år senare, år 1870, drabbades köpingen av en svår brand som utplånade två tredjedelar av samhället.

Det var en tuff tid för Bjäreborna men så småningom inträffade något som skulle förändra livet för många i trakten. Det kom badgäster. Efter hand tillkom också hotell och sommarvillor för uthyrning. Badorten drog många besökare till sig och under en mycket expansiv period i början av 1900-talet etablerade Ludvig Nobel sig i Båstad. Han köpte mark och lät anlägga vägar, avlopp och infrastruktur i ortens västra del. Båstad skapade badhistoria med det första kallbadhuset i slutet av 1800-talet. Idag står ett nytt badhus på samma plats och många besökare och ortsbor kommer hit och njuter av bastubad och ett iskallt vinterdopp i havet.

Vid byns ena torg beläget intill kyrkan finns en mängd små butiker, kafeér, ett tennismuseum, restauranger och närhet till hamnen och tennisstadion där Swedish Open spelas varje år. Turneringen är bland de äldsta tennisturneringarna i världen då den etablerades som internationell turnering redan 1948 genom ett samarbete mellan Båstad Malens Tennissällskap (BMTS) och Svenska Tennisförbundet(SvTF). Sedan dess har turneringen arrangerats varje år i oavbruten följd. Framröstad av spelarna sedan 2002 på ATP-touren som den bästa

Båstad har ett varierat utbud av kultur. Filmfestival, gallerier, designgårdar och olika slags hantverk. Birgit Nilsson, som var en av 1900-talets största operasångerskor växte upp mitt på Bjäre, i byn Svenstad. Här ligger släktgården vackert inbäddad mellan kullar och betesmarker. Gården är idag ett museum, enligt Birgits önskan, där minnena från barndomen och den makalösa operakarriären finns bevarade. Märta Måås Fjetterström startade sin egen textilverkstad år 1919 på Agardhsgatan i Båstad, och är än idag en ateljé och butik för textil konst.

Hur namnet Båstad har kommit till är något som länge har diskuterats. Botzestede eller Bothstede betyder båtplats. Efterhand har stavningen ändrats. I en kunglig skrivelse år 1558 som berör anläggande av en tegelugn är stavningen Bodstede. I en skrivelse från år 1569 skriver “Lundhs Stifhts Landeborg” Baadstad. Under åren har stavningen förändrats så att det alltmer kom att likna Båstad.

 

​Källa: Båstads kommun, bastadmalen.se

Torekov

Torekov är den mysiga byn med de charmiga husen längst ut på Bjärehalvöns spets. Orten har i alla tider präglas av havet och den vackra strandtriften växer tätt på strandmarkerna. Här finns bland annat skola, affärer, bibliotek, idrottsplats och bensinstation.

Byn har en mycket gammal historia tack vare den naturhamn som klipporna vid Warmbadhuset erbjuder. Strax ovanför hamnen finns en öppen plats där den första medeltida kyrkan låg, Sankta Thoras kyrka, som än idag är en populär mötesplats. Det lilla fiskeläget utvecklades under mitten av 1800-talet till ett välmående samhälle, där sjöfarten dominerade. Från denna tid härstammar många av de sjökaptenshus och fiskarestugor som utgör byns idylliska gatumiljö.

Ortsnamnet Torekov betyder antingen “viken vid höjden” eller “Thoras hydda”. Vilken av tolkningarna som är den korrekta går dock inte att fastställa.

I Torekov finns olika sorters havsbad, småbåtshamn med aktivt segel- och båtliv och många andra föreningar- inte minst idrottsföreningen. Torekov är en slags knutpunkt för vandringsleden Skåneleden både åt nordost och söderut. Stora delar av den omgivande strandmarken, malarna, är avsatt som naturreservat och ett omtyckt strövområde i alla väder. Utanför samhället ligger Hallands Väderö med underbar natur och goda båtförbindelser. Ett mycket uppskattat utflyktsmål för alla åldrar.

Många väljer att bo i Torekov tack vare det fantastiska läget vid havet. Genom många besökare och fritidsboende har man överraskande bra service i förhållande till storleken. Med buss eller bil går det bra att pendla till arbete i Båstad, Ängelholm eller andra närliggande städer. Tågstation finns i Båstad och flygplats i Ängelholm.

Torekov har en18-håls golfbana som är rikskänd för att vara spelbar året om. Här finns också tennis och minigolfbanor och en mycket omtyckt campingplats (First Camp) precis till infarten vid byn, som är en av Sveriges vackrast belägna.

I den södra delen av samhället finns en stor och modern konferensanläggning med SPA och nere i byn finns ett anrikt varmbadhus med hälsocenter, kaféer och restauranger.

Antalet invånare i Torekov är cirka 1 100 personer.

Källa: Båstads kommun

Förslöv

Förslövs historia är rik och dramatisk. Den 20 april 1677 samlades allmogen i Förslövs prästgård, där de tvingades avlägga en troshetsförsäkran om att hjälpa till att utrota snapphanarna. Det var nämligen så att skogarna kring Förslöv på den tiden hade varit ett snapphanefäste i många år.

Ortsnamnet Förslöv är lånat från kyrkbyn, och består förmodligen av mansnamnet “Faer” och ordet lov som betyder “ärvt eller överlåtet gods”.

Här finns en av kommunens största arbetsgivare, det börsnoterade företaget PEAB. I övrigt är bygden präglad av jordbruket och ett stort antal småföretag inom hantverk och handel.

Hantverk är något som många av Försölvs invånare brinner för. Här hittar du butiken Annalunda, som säljer allt du behöver om du tycker om att pyssla. Tyger, quilttillbehör, knappar, mönster och böcker. På Vistorpsgården Skinn & Hantverk arbetar man med fåruppfödning och här finns även en trevlig gårdsbutik där du kan köpa äka skinn. I butiken Syknuten hittar du tyger, tråd, möbeltillbehör och de kan även hjälpa dig med att sy upp gardiner, kuddfodral och enklare sitsar och dynor. Klippt och Skuret är butiken som bland annat erbjuder fåglar snidade av Kenneth Petersson, kläder av ekologiskt odlad bomull och hampa, ekologisk och rättvisemärkt och god mörk choklad. Hos Bygdeskräddaren hålls kurser i folkdräktssömnad.

Från Förslöv kan du dessutom njuta av den storslagna utsikten över havet mot Kullahalvöns vackra silhuett.

Antalet invånare i Förslöv är cirka 2 990 personer.

Källa: Båstads kommun, butikenannalunda.se, syknuten.se, klipptskuret.com

Grevie

Byn är visseligen liten men här finns ändå god service. Grevie bjuder på varierande natur med bland annat smultronstället Grevie Backar. De många backarna utgörs av gräsbevuxna rullstensåsarsom på våren fylls av backsippor. Gå gärna upp på backarna- härifrån har du fin utsikt över Skälderviken och Kullaberg.

I och omkring byn finns cirka 350 fornlämningar. Den medeltida stenkyrkan byggdes på 1800-talet och fick 1937 en freskomålning av Pär Siegård. Dopfunten är från 1200-talet.

Ortsnamnet Grevie, J Graewie, (avskrift), som är lånat från kyrkbyn, har sitt ursprung i ordet gravhög.

Byns största arbetsgivare är det börsnoterade företaget Lindab med huvuskontoret och tillverkningsenheten Lindab Ventilation. Trävaruaktiebolaget N.P Nilssons har funnits i Grevie sedan 1907 och är byns äldsta företag. Här finns också ett flertal medelstora företag tillsammans med en stor mängd småföretag och jordbruk.

Antalet invånare i Grevie är cirka 1 750 personer.Med sin centrala placering på Bjärehalvön känns det som om allt ligger inom räckhåll i Grevie. Till flygplatsen tar du dig med bil på en kvart och till och med kontinenten känns nära.
Källa: Båstads kommun

Västra Karup

Västra Karup ligger vackert och centralt i kommunen med kyrkan mitt i byn. Markerna kring byn har troligtvis odlats ända sedan stenåldern men det var först kring medeltiden som själva byn uppstod. Byborna var fiskare och sjökaptener. De flesta som bodde i själva byn var dock lantbrukare. I Västra Karup startades landets första mejeri, som dock är nedlagt idag. Ortsnamnet avser namngivande kyrkbyn och kommer troligtvis från mansnamnet “Kake” och ett äldre namn för “torp” eller “nybygge”. Västra är tillagt för att skiljas åt från Östra Karup.

Västra Karup erbjuder en omväxlande natur och närhet till havet. Pittoreska Rammsjö med sin strand, bad och småbåtshamn ligger ett stenkast härifrån. Glimminge plantering erbjuder goda badmöjligheter och här finns en fotbollsplan som är spelbar året om.

På Rammsjögård Hotell kan du på landet i ett nyrenoverat stall som har 5 moderna men rustika rum. Här finns under säsong möjlighet att följa med potatisplockaren och plocka upp din egen potatis till middagen.

I Butikerna på gården hittar du både smakfulla delikatesser hos Tant Grön och stilfulla kläder i butiken Elin och Arvid. Även Kulturmejan, som fungerar som både galleri, café och butik är väl värt ett besök.

Brigit Nilssons grav vid Västra Karups kyrka är en omtyckt plats att besöka. Graven ligger väl synlig vid kyrkans östra ingång, alldeles intill vägen som löper mellan församlingshemmet och kyrkan.Inte långt ifrån Västra Karup ligger Hov , som är mest känt för Hovs Hallar med de majestätiska klipporna utmed havet. Här kan du vandra, njuta av ensatående utsikt, köpa en glass eller en bit mat. Det var även här Max von Sydow spelade schack med döden i Ingemar Bergmans film, Sjunde Inseglet. Ortsnamnet betyder “förhöjning, liten hög”men senare med innebörden “hedniskt tempel, större gård etc”. Hov är en historisk ort som ligger i ett landskap med stort natur – och kulturmiljövärde. Här finns ett stort antal gravhögar och gravfält från både brons- och järnålder, fossil åkermark och hålvägar. När den första kyrkan anlades på 1100-talet fanns här sannolikt redan en äldre kultplats. Dagens nyare kyrka från 1839 är ett landmärke på västra Bjäre.
Antalet invånare i Västra Karup och Hov är cirka 1 670 personer.

Källa: Båstads kommun, butikernapagarden.se, kulturmejan.se, ramsjogardhotell.se

Östra Karup

Förr i tiden hade Östra Karup ett utsatt läge vid landsvägen över Hallandsås, byns befolkning våldgästades ofta av förvipasserande soldater, snapphanar och rövare. Idag är den fridfulla byn präglad av boende och jordbruk. Det är också här man hittar kommunens äldsta kyrka som uppfördes under 1 000-talet.

Genom sitt läge vid E6:an erbjuder Östra Karup goda kommunikationer åt både norr och söder. Härifrån känns avståndet till städer som bland annat Halmstad, Göteborg, Helsingborg och Malmö kort.

I Östra Karup finns Äppelgårdens golfklubb som har en 18-hålsbana i en unik miljö med skiftande karaktär. Här finns också ett anrikt herrgårdspensionat som erbjuder konferensmöjligheter tillsammans med den populära “gårdskampen”.

Den välkända profilen Hasse Andersson, också känd som Hasse Kvinnaböske är numera bosatt i Grevie. Under 1980-talet gjorde Hasse Andersson flera egna TV-serier, bland annat Hasse och hans vänner, som utspelade sig i en lada. Scenografin var så verklighetstrogen att folk trodde att ladan fanns i verkligheten, men det var en studioproduktion. År 1991 blev ladan verklighet då han startade showkrogen Hasses Lada i Boarp som han drev fram till 2002.

För den shoppingsugna finns här Gränslösa som erbjuder allt du behöver i hemmet till förmånliga priser. Butiken ligger vid infarten till Båstad. I Östra Karup hittar du även Willab Gardens utställningsbutik där du kan titta närmare på uterum, växthus och tillbehör. Både nybörjaren och den mer erfarne kan få goda ideér och tips. Förutom katalogsortimentet finns också aktuella säsongsprodukter och annorlunda trädgårdsaccenter som kan bli den perfekta presenten till den trädgårdsintresserade.

Ortsnamnet Östra Karup är lånat från kyrkbyn och innehåller mansnamnet “Kake” och torp “nybygge”. Östra är tillagt till åtskillnad för Västra Karup.

Antalet invånare i Östra Karup är cirka 1 240 personer.

Källa: Båstads kommun, granslosa.com, willabgarden.se

TRANSLATE

Google disclaimer

Vill vill veta vad du tycker om sidan?

Visst är det tjatigt? Den här Webbplatsen samlar in "kakor" för att du, kära användare ska få så bra upplevelse som möjligt.

St. Tropez Båstad London Torekov Stockholm Bjärehalvön Ibiza

TRANSLATE

Google disclaimer

Kontakta oss

Bra länkar

När Olyckan är framme