Nominera till Näringslivfesten 18 maj!

Årets Företag

Priset delas ut av Båstad Turism & Näringsliv. Företaget ska vara en god ambassadör för Båstads kommun och verka inom kommunen. Priset fokuserar på verksamheten och nedanstående kriterier är vägledande. Företaget ska:

Årets nominering är stängd. 

Nominera

Årets Ambassadör

Priset delas ut av Swedbank.

Priset ska ges till en företagare, individ eller
organisation som i sin gärning och sitt engagemang varit en god ambassadör och
förebild för Båstads kommun.

Nominera dig själv, ditt egna företag eller någon annans företag till priset Årets Ambassadör. Har tidigare gått till Hasse Andersson, Swedish Open, Birgit Nilsson Museum, Erik Paulsson, Gustav & Ulla Kraitz, Akademi Båstad Yrkeshögskola.

 

Nominera

Årets Entreprenör

Priset är en del av Erik Paulsson Stipendiet.
Årets entreprenör på Bjäre delas ut till entreprenörer verksamma på Bjäre,  Ängelholm och Båstad kommun.

Årets Butik

Priset delas ut av Bjäre NU.

Vinnaren av årets butik ska vara en fysisk butik i Båstads kommun.
Genom nytänkande och bra affärskänsla har butiken skapat mervärden för sina kunder och för Bjärehalvön.

Butiken eftersträvar hög tillgänglighet, har en tydlig profil, är innovativ och skapar shoppingglädje.

Butikens personal agerar föredömligt gällande service och bemötande samt eftersträvar upplevelser och mervärden utöver det förväntade

Nominera

Lindabs innovationspris

Priset delas ut till ett företag, en person eller en organisation och det ska gå till en produkt eller tjänst som är både innovativ och hållbar, kan användas i praktiken och ge samhällsekonomisk nytta. I priset ingår ett stipendium på 30 000 kronor och vinnaren väljs ut av en jury med representanter från Lindab. Med detta pris vill vi uppmuntra verksamheter och människor och ge dem möjligheter till fortsatta innovativa tankar och idéer.

Nomineringarna är öppna för alla branscher och vem som helst kan bli utsedd till vinnare.


Nolatopriset

Utses av Båstads Kommun.

Utdelas för bästa idrottsprestation i Båstads kommun. Priset kan även delas ut till framstående föreningsledare verksamma inom kommunen. Andemeningen med priset är att uppmuntra och premiera ungdomar, som har sina rötter i kommunen, till bra idrottsprestationer.
Priset går till ungdomar som är uppvuxna i kommunen och har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet här. 

Nolatopriset består av ett stipendium om 10 000 kr.

Kulturstipendiet

Utses av Båstads Kommun. 

Båstads kulturstipendium delas ut för att möjliggöra utbildning eller fortbildning inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, arkitektur, hembygdsvård eller andra därmed jämförbara områden.

Kulturpris och kulturstipendium delas ut till person som är verksam i eller har annan
särskild anknytning till kommunen.

Ungdomsledarpriset

Utses av Båstads Kommun.

Syftet med ett ungdomsledarpris är att stimulera ungdomsledarna i ideella föreningar i kommunen. Priset är avsett för ungdomsledare bosatta i Båstads kommun och verksamma i lokala föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till ungdomsledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling.
Priset kan delas mellan två eller flera ungdomsledare.

Ungdomsledarpriset består av ett stipendium om 10 000 kr.

Miljöpriset

Utses av Båstads Kommun.

Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en bättre miljö. Priset kan delas ut till en enskild person, ett företag eller en organisation med säte i eller med särskild anknytning till kommunen. Priset består av ett belopp på 10 000 kronor.

Syftet med kommunens miljöpris är att främja insatser som leder till en utveckling av kommunen, förbättring av vår gemensamma miljö och/eller innovationer som stärker en eller fler områden som de nationella miljömålen pekar ut som viktiga.

Årets UF Företag

Utses av Båstads Företagsby.

Arkitekturpriset

Utses av Båstads Kommun. 

Hjälp oss att dela sidan i ditt nätverk, desto fler desto roligare!

Information

Kostnad

Priser som delas ut

Anmälan

Genomförd bokning innebär att du godkänner våra villkor och samtycker till att namn, personuppgifter och kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister. 

Bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Båstad Turism & Näringsliv. Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet.

Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas kontaktar Email: naringsliv@bastad.com Ange ditt namn och mail. Vi tar hänsyn till bilder där personen tydligt kan identifieras, inte massbilder där personen är en av många deltagare.

Läs villkor

GÖR SOM ÖVER 300 ANDRA FÖRETAG - BLI MEDLEM!

Medlemsansökan

Villkor

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligt senast 31 oktober året innan utträde och tidigast efter 2 års medlemskap. 

Som medlem får du:

När du blir medlem bidrar du till att:

Kakor

Den här Webbplatsen samlar in "kakor" för att du som användare ska få så bra upplevelse som möjligt.

TRANSLATE

Google disclaimer

Kontakta oss

Bra länkar

När Olyckan är framme

TRANSLATE

Google disclaimer