HEM

OM OSS

MELDE DEG PÅ

KALENDEREN

TA KONTAKT MED
USA

Turisme i Skåne - strategisk handlingsplan for bærekraft

Turisme i Skånes overordnede oppdrag er å øke antall besøkende til Skåne. Vårt visjonære mål for bærekraftsarbeid er at Skåne skal bli det beste i Sverige og et internasjonalt forbilde innen bærekraftig destinasjonsutvikling. Det gir oss direkte en utfordring rundt blant annet økte reisevolumer og en potensiell økning i slitasje på den skåniske naturen.

Denne utfordringen er et avgjørende incentiv til å jobbe langsiktig og bærekraftig i alt vårt utviklingsarbeid, samtidig som vi øker antall besøkende til Skåne. Utfordringen er større enn å tiltrekke besøkende til Skåne. På et bærekraftig reisemål jobber alle sammen for å minimere de negative effektene av turisme - i både samfunn og natur, og maksimere de positive effektene av turisme på lokal økonomi, natur, kulturhistoriske miljøer og livskvaliteten for både verter og besøkende.

Turisme i Skåne har et stort ansvar - som forbilde, påvirker og muliggjør. Samtidig er det med de enkelte aktørene rundt Skåne det store endrings- og utviklingsarbeidet må finne sted.

Vårt oppdrag og våre mål for bærekraftig turisme i Skåne
I vårt strategiske bærekraftsarbeid har vi definert tre hovedmålgrupper:

våre kolleger
Skånes besøkende
Reisemål, kommuner og gjestfrihetsbransjen.

Del siden:

GJØR SOM OVER 300 ANDRE SELSKAPER - BLI MEDLEM!

Søknad om medlemskap

Vilkår

Oppsigelse av medlemskap må være skriftlig senest 31. oktober året før fratredelse og tidligst etter 2 års medlemskap. 

Som medlem får du:

Når du blir medlem, bidrar du til:

Sikkert det er irriterende? Dette nettstedet samler inn "informasjonskapsler" slik at du, kjære brukere, har en best mulig opplevelse.

St. Tropez Bastad London Torekov Stockholm Bjäre-halvøya Ibiza

OVERSETTE

Google-ansvarsfraskrivelse