STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

Fra ny Næringsstrategi 2022-2027

AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2022

Her finner du et utvalg fra Båstad Reiseliv & Næringsliv sin aktivitetsplan for Næringsutvikling og Destinasjon & Events. 

Her finner du et utvalg fra Båstad Reiseliv & Næringsliv sin aktivitetsplan for Næringsutvikling og Destinasjon & Events. 

For en bærekraftig Båstad & Bjärehalvøy

BÆREKRAFTPROSJEKTET
REKLAMERE