STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

Fra ny Næringsstrategi 2022-2027

For en bærekraftig Båstad & Bjärehalvøy

BÆREKRAFTPROSJEKTET
REKLAMERE