Båstad Logotype

Språk

Den sørlige bjørnekysten

Naturreservatet Södra Bjärekusten strekker seg fra Torekov til Stora Hult og ligger i en av Sveriges eldste kulturbygder i gammel utmark. 

Stora Hults strand

Stora Hults strand er hjemsted for et rikt fugleliv. Her hekker flere forskjellige sjøfugler og det er også en artsrik flora.

Store skrog felt

 Kystbeitet er en rest av et slikt beite som tilhørte bygda Stora Hult. 

Lyada-dalen

Lyadalen ligger som en tverrgående sprekkedal i edelløvskogkledde lier ned mot Sinarpsdalen.

Haralds enger

Haralds enger er en av få gjenværende rester av en tradisjonell enggård.

Hallandsåsens nordhelling

Vandring-Båstad-Hålehall

Hallandsåsens nordhelling byr på et bratt kupert terreng med en storslått utsikt over Laholmbukta og slettene innenfor.

Hallands Väderö

Vandring på Hallands Väderö, Båstad

Hallands Väderö er et av Skånes større naturreservater, som ligger tre kilometer vest for Torekov ute i Kattegatt. 

Grevie-rygger

Reservatet er dominert av et system av grusrygger som går sørvest-nordvest.

England-dalen

Englandsdal er en sprekkedal i et gammelt utmarkslandskap i nordskråningen av Hallandsåsen.