Håndbok for en bærekraftig Båstad & Bjärehalvøy

Hvis du allerede har fylt ut Sjekkliste 1, trykk på til Sjekkliste 2

Sjekkliste 1

1.) JOBBER DU FOR Å BEHOLDE ENERGIBRUKET?

Gjør du for eksempel noe av følgende?

– Bruker fornybar energi
- Har LED-lys
- Regulerer temperaturen
- Montert solceller/paneler
- Har lavtspylende kraner og toaletter
- Har timere på lyskilder2.) FREMMER DU MILJØVENNLIG MAT OG DRIKKE?

Gjør du for eksempel noe av følgende?

- Bruker lokalt / lokalprodusert
- Fremmer økologisk, urte (fairtrade) kaffe, te, vann fra springen
– Velger svenskprodusert
- Velger sesongens mat og drikke
– Minimerer matsvinn, matsvinn
- Unngå palmeolje
3.) SORTERER DU?

Gjør du for eksempel følgende?

- Sorterer metall, papir, plast, kompost, glass osv. separat.
4.) SØRGER DU PÅ Å HOLDE TRANSPORTEN NED?

Gjør du for eksempel noe av følgende?

- Koordinerer transport
– Bruker elbil
- Sykler kortere distanser
– Reise kollektivt
- Koordinerer innkjøp
- Bestiller lokale varer og tjenester.
5.) BEHOLDER DU BRUK AV KJEMIKALIER?

Gjør du for eksempel noe av følgende?

- Bruker miljømerkede varer til rengjøring.
– Unngår bevisst kjøp med skadelige kjemikalier.
6.) SØRGER DU FOR Å FREMME LIKESTILLING?

Gjør du for eksempel noe av følgende?

- Inkluderer ulike kjønn.
– Formuler dere i markedsføring på en inkluderende måte i tekst og bilde.
– Har du en likestillingsplan?
7.) JOBBER DU MED TILGJENGELIGHET?

Gjør du for eksempel følgende?

– Har heis, ramper, tilrettelagte arbeidsplasser slik at personer uavhengig av funksjonsvariasjon kan ta del i ditt tilbud.
8.) FØLGER DU REGLER OG SIKKER AT ANSATTE HAR ET GODT ARBEIDSMILJØ?

Gjør du for eksempel noe av følgende?

- Har god ventilasjon og belysning
-Arbeidstiden inkluderer pauser
-Gir velvære, tariffavtaler, arbeidsklær og sko.
-Har struktur for å oppdage stress og dårlig helse.
9.) SER DU NOEN FORRETNINGSFORDEL VED Å JOBBE MED BÆREKRAFT?

Gjør du for eksempel noe av følgende?

- Selger produkter bedre fordi de er lokale, lokalt dyrket, økologiske eller annet.
-Spar energi eller materialer og dermed penger.
10.) Markedsfører du lokale varer og tjenester?

Gjør du for eksempel følgende?

-Kjøper og bruker varer og tjenester fra Bjärehalvøya og i dens nærhet.
Kontaktinformasjon

GJØR SOM OVER 300 ANDRE SELSKAPER - BLI MEDLEM!

Søknad om medlemskap

Vilkår

Oppsigelse av medlemskap må være skriftlig senest 31. oktober året før fratredelse og tidligst etter 2 års medlemskap. 

Som medlem får du:

Når du blir medlem, bidrar du til:

Sikkert det er irriterende? Dette nettstedet samler inn "informasjonskapsler" slik at du, kjære brukere, har en best mulig opplevelse.

St. Tropez Bastad London Torekov Stockholm Bjäre-halvøya Ibiza

OVERSETTE

Google-ansvarsfraskrivelse