Sjekkliste 2

Del 1 GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL
Det hele starter med modige ledere! Sterkt lederskap og god planlegging er nøkkelen til suksess med bærekraftsarbeid. Forstå ansatte hvorfor og hvordan de skal gjøre det med hele organisasjonen. I praksis er det umulig å virkelig gå over til å være bærekraftig hvis ikke alle involverte er med på toget. En policy er en intensjonsavtale og retningslinjer for å veilede beslutninger og oppnå ønskede mål.


En suksessfaktor er at noen har ansvar for bærekraftsarbeidet og at vedkommende er utdannet og har kompetanse på bærekraft. Ansvar for ulike deler kan delegeres (f.eks. likestilling, transport, kildesortering og kjemikalier)


Ved å gjøre en analyse av bærekraftsarbeidet kommer du frem til hva du bør legge ned krefter på. Lag målbilder, gjør en nåsituasjonsanalyse, brainstorm ideer og mulige løsninger, lag målbare mål innenfor minst 3 bærekraftsaspekter som er mest relevante for din virksomhet. Involver ansatte og vis kundene dine hva du gjør, hvorfor og hvor du vil.
Del 2 SELVESTIMERING
Egenvurderingsskalaen går fra (1 = ingen arbeid) til (6 = aktivt arbeid).

For eksempel: Fornybar energi, LED-lys, regulerer temperaturen, solceller/paneler, lavspyling og timere på lyskilder.

BRUKERSTØTTE
Reduser både miljøpåvirkning og kostnader ved å holde energibruken nede i virksomheten din. Energi brukes til å varme opp rom, varme opp mat, belysning med mer. Ved å bruke strøm merket med Godt Miljøvalg, ha automatisk avstenging når strømmen ikke brukes (f.eks. sensorer eller timere), bruk ulike miljømerkede energikilder til oppvarming (luft/luft, luft/vann, solceller, solcellepaneler). ), installer lavspylende kraner og toaletter reduserer energibruken.
Egenvurderingsskalaen går fra (1 = ingen arbeid) til (6 = aktivt arbeid).
For eksempel: Lokalt / lokalprodusert, økologisk, plantebasert, (fairtrade) kaffe, te, vann fra springen, svenskprodusert, sesongbasert mat og drikke, matavfall, matavfall og palmeolje.

BRUKERSTØTTE
Ofte husker både du og besøkende maten samt hovedinnholdet og opplevelsen av besøket og er derfor en viktig budbringer i et bærekraftsarbeid. Hva vi spiser og drikker under et besøk har innvirkning på miljøet og samtidig er det noe konkret og lystbetont som besøkende kommer i kontakt med. Eksempler er lokalprodusert, plantebasert forsyning, håndtering av matsvinn, matsvinn og det å stille krav til leverandørene.
Egenvurderingsskalaen går fra (1 = ingen arbeid) til (6 = aktivt arbeid).
For eksempel: Sorterer metall, papir, plast, kompost, glass osv. separat.

BRUKERSTØTTE
Reduser miljøpåvirkningen gjennom god avfalls- og avfallshåndtering. Det er store miljøgevinster ved å sortere avfallet som oppstår og samtidig er det noe helt konkret du og besøkende kommer i kontakt med. Et rent og ryddig reisemål øker også sikkerheten for besøkende. Eksempler kan være: å tilby sortering av avfall i ulike beholdere, kildesortering av miljøfarlig avfall, hente returdunker og returflasker, unngå å gi bort og engangsmaterialer (f.eks. plastkopper og plastflasker), ekstra beholdere ved høy belastning og sørge for at beholderne tømmes tilstrekkelig ofte.
Egenvurderingsskalaen går fra (1 = ingen arbeid) til (6 = aktivt arbeid).
For eksempel: Koordinere transport, elbil, sykler, reise kollektivt, bestille varer og tjenester lokalt og koordinere innkjøp.

BRUKERSTØTTE
Er det lett å komme seg til og fra dere kollektivt og redusere klimapåvirkningen?! Besøkendes reiser er en viktig enkeltfaktor i klimagassutslipp, og her er det mulig å påvirke besøkendes valg. Du reduserer også risikoen for logistiske bekymringer da infrastrukturen ofte ikke er forberedt for store strømmer av kjøretøy. Eksempler kan være å kommunisere hvordan man reiser kollektivt, finne ut hvor de besøkende kommer fra for å direkte informasjon om dette, tilpasse åpningstider til tog- og busstider, bruke miljøvennlige kjøretøy, sykkelparkering. Bruk for din egen del digitale møter som et alternativ til fysiske møter.
Egenvurderingsskalaen går fra (1 = ingen arbeid) til (6 = aktivt arbeid).
For eksempel: Miljømerkede varer for rengjøring.

BRUKERSTØTTE
Mange kjemikalier er skadelige for menneskers helse, dyr og miljøet og bør unngås helt om mulig. Ved kjøp av produkter er det mulig å unngå skadelige kjemikalier ved å velge miljømerkede produkter. Dette utgjør en stor forskjell! Eksempler er miljømerkede produkter for rengjøring, vask, maling, liming og rengjøring.
Egenvurderingsskalaen går fra (1 = ingen arbeid) til (6 = aktivt arbeid).
For eksempel: alder, kjønn, funksjonsvariasjoner og til og med å lage en likestillingsplan

BRUKERSTØTTE
Med høy toleranse, hvor menneskers like verdi står i sentrum, kan alle delta i samfunnsutviklingen. Vi kan også redusere risikoen for for eksempel misbruk av politisk og økonomisk makt. Likestilling skal være en selvfølge for alle, men til tross for at Sverige er verdens mest likestilte land, er det en lang vei å gå til vi er like i praksis. Likestilling handler om at kvinner og menn skal ha like rettigheter, muligheter og forutsetninger til å forme sine liv. Eksempler kan være å kunne identifisere og håndtere diskriminering basert på kjønn, kjønnsuttrykk eller seksualitet. Unngå kjønnsstereotyp markedsføring eller innfør til og med en likestillingsplan.
Egenvurderingsskalaen går fra (1 = ingen arbeid) til (6 = aktivt arbeid).
For eksempel: Heis, ramper og tilrettelagte arbeidsplasser.

BRUKERSTØTTE
Er virksomheten din tilgjengelig selv for de over en halv million svensker med restriksjoner? Tilgjengelighet handler om at alle skal kunne besøke deg på like vilkår, uavhengig av fysiske eller psykiske begrensninger. Det inkluderer personer som ikke har full mobilitet, nedsatt syn, hørsel eller annen svekkelse av kognitive evner. Eksempler kan være tilgjengelighet uavhengig av funksjonsvariasjon, personalet er bevisst på hvordan man møter mennesker med funksjonsvariasjoner, at det er tilrettelagte hygienerom, tilrettelagt parkering og tydelig beskrevet om tilgjengelighet av trykt materiell og på nettsiden.
Egenvurderingsskalaen går fra (1 = ingen arbeid) til (6 = aktivt arbeid).
For eksempel: Luft, belysning, pauser, arbeidstid, velvære, tariffavtaler, arbeidsklær og sko, oppdage stress og dårlig helse?

BRUKERSTØTTE
Det er humanistiske, juridiske og økonomiske grunner til å investere i arbeidsmiljøet. Det humanistiske perspektivet er basert på omsorg for ansatte. Det er ikke etisk forsvarlig å ha et arbeidsmiljø som fører til dårlig helse og sykdom. Det blir økonomisk merkbart når ansatte er syke. Eksempler kan være ekstra bemanning på topper, personalpolitikk og lignende for likebehandling, arbeidsklær og sko, tariffavtaler, støynivå, ansvarlig og kunnskapsrik om mobbing, diskriminering, dårlig helse, stress og utmattelse.
Egenvurderingsskalaen går fra (1 = ingen arbeid) til (6 = aktivt arbeid).
For eksempel: Lønnsomt med lokalt, lokalt dyrket og økologisk. Direkte reduserte kostnader for energi eller materialer.

BRUKERSTØTTE
Lønnsomhet er en positiv effekt av vellykket bærekraftsarbeid. Prioritert bærekraftsarbeid øker lønnsomheten ved å styrke merkevaren, skape en mer attraktiv arbeidsplass, styrke kunderelasjoner og redusere kostnader gjennom for eksempel mer effektiv energibruk. Ved å planlegge i god tid og involvere lokalsamfunnet og partnere i ditt bærekraftsarbeid, kan du budsjettere på bedre grunnlag. Eksempler kan være gjenbruk, leie eller låne i stedet for å kjøpe nytt. Samarbeid med Second hand, selg eller doner restprodukter.

Egenvurderingsskalaen går fra (1 = ingen arbeid) til (6 = aktivt arbeid).

For eksempel: Kjøp og bruk varer og tjenester fra Bjärehalvøya og i nærheten.

BRUKERSTØTTE
Få mer kraft og gjør en større forskjell sammen med partnere og sponsorer. Ved å involvere og engasjere deg i ditt bærekraftsarbeid kan dere sammen oppnå mye mer. Kommuniser hva som er viktig for deg og la dem komme med sine egne forslag. For eksempel tilby lokalproduserte varer, samarbeid med andre lokale aktører.

GJØR SOM OVER 300 ANDRE SELSKAPER - BLI MEDLEM!

Søknad om medlemskap

Vilkår

Oppsigelse av medlemskap må være skriftlig senest 31. oktober året før fratredelse og tidligst etter 2 års medlemskap. 

Som medlem får du:

Når du blir medlem, bidrar du til:

Sikkert det er irriterende? Dette nettstedet samler inn "informasjonskapsler" slik at du, kjære brukere, har en best mulig opplevelse.

St. Tropez Bastad London Torekov Stockholm Bjäre-halvøya Ibiza

OVERSETTE

Google-ansvarsfraskrivelse

Kontakt oss

Gode ​​lenker

Når ulykken har kommet

OVERSETTE

Google-ansvarsfraskrivelse