Controlelijst 2

Deel 1 BASISVRAGEN
Het begint allemaal met dappere leiders! Sterk leiderschap en een goede planning zijn de sleutel tot succes bij duurzaamheidswerk. Begrijp medewerkers waarom en hoe ze je moeten benaderen met de hele organisatie. In de praktijk is het onmogelijk om echt duurzaam over te gaan als niet alle betrokkenen in de trein zitten. Een beleid is een intentieverklaring en richtlijnen voor het sturen van beslissingen en het bereiken van gewenste doelen.


Een succesfactor is dat iemand verantwoordelijk is voor het duurzaamheidswerk en dat die persoon is opgeleid en bekwaam is in duurzaamheid. Verantwoordelijkheid voor verschillende onderdelen kan worden gedelegeerd (bijvoorbeeld gendergelijkheid, transport, bronsortering en chemicaliën)


Door een analyse te maken van het duurzaamheidswerk, kom je tot waar je moeite voor moet doen. Maak doelbeelden, doe een actuele situatieanalyse, brainstorm over ideeën en mogelijke oplossingen, creëer meetbare doelen binnen minimaal 3 duurzaamheidsaspecten die het meest relevant zijn voor jouw bedrijf. Betrek medewerkers erbij en laat uw klanten zien wat u doet, waarom en waar u heen wilt.
Deel 2 ZELFSCHATTING
De zelfbeoordelingsschaal loopt van (1 = geen werk) tot (6 = actief werk).

Bijvoorbeeld: Duurzame energie, LED verlichting, temperatuurregeling, zonnecellen/panelen, low-flushing en timers op lichtbronnen.

STEUN
Verminder zowel de impact op het milieu als de kosten door het energieverbruik in uw bedrijf laag te houden. Energie wordt gebruikt om kamers te verwarmen, voedsel, verlichting en meer te verwarmen. Door elektriciteit te gebruiken die is gemarkeerd met Good Environmental Choice, automatische uitschakeling wanneer de elektriciteit niet wordt gebruikt (bijv. Sensoren of timers), gebruik verschillende energiebronnen met milieukeur voor verwarming (lucht / lucht, lucht / water, zonnecellen, zonnepanelen ), installeer spoelarme kranen en toiletten verminderen het energieverbruik.
De zelfbeoordelingsschaal loopt van (1 = geen werk) tot (6 = actief werk).
Bijvoorbeeld: Lokaal / lokaal geproduceerd, biologisch, plantaardig, (fairtrade) koffie, thee, kraanwater, Zweeds geproduceerd, seizoensgebonden eten en drinken, voedselverspilling, voedselverspilling en palmolie.

STEUN
Vaak herinneren zowel u als bezoekers zich zowel het eten als de belangrijkste inhoud en beleving van het bezoek en zijn daarom een ​​belangrijke boodschapper in een duurzaamheidswerk. Wat we eten en drinken tijdens een bezoek heeft impact op het milieu en tegelijkertijd is het iets concreets en plezierigs waar bezoekers mee in aanraking komen. Voorbeelden zijn lokaal geproduceerd, plantaardig aanbod, het beheersen van voedselverspilling, voedselverspilling en het stellen van eisen aan leveranciers.
De zelfbeoordelingsschaal loopt van (1 = geen werk) tot (6 = actief werk).
Bijvoorbeeld: Sorteert metaal, papier, plastic, compost, glas etc. apart.

STEUN
Verminder de impact op het milieu door goed afval en afvalbeheer. Het sorteren van het afval dat ontstaat heeft grote milieuvoordelen en tegelijkertijd is het iets heel concreets waarmee u en bezoekers in aanraking komen. Een schone en opgeruimde bestemming verhoogt ook de veiligheid voor bezoekers. Voorbeelden kunnen zijn: aanbieden van afvalsortering in verschillende containers, bronsortering van milieugevaarlijk afval, inzamelen van retourblikken en statiegeldflessen, vermijden van give-aways en wegwerpmaterialen (bijv. plastic bekers en plastic flessen), extra containers bij hoge belasting en zorgen dat de containers worden voldoende geleegd Vaak.
De zelfbeoordelingsschaal loopt van (1 = geen werk) tot (6 = actief werk).
Bijvoorbeeld: vervoer coördineren, elektrische auto, fiets, reizen met openbaar vervoer, goederen en diensten lokaal bestellen en aankopen coördineren.

STEUN
Is het makkelijk om gezamenlijk van en naar jullie te komen en de klimaatimpact te verminderen?! Het reizen van bezoekers is een belangrijke factor in de uitstoot van broeikasgassen, en hier is het mogelijk om de keuzes van bezoekers te beïnvloeden. Ook verklein je de kans op logistieke zorgen omdat de infrastructuur vaak niet is voorbereid op grote stromen voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn communiceren hoe u met het openbaar vervoer reist, uitzoeken waar uw bezoekers vandaan komen om informatie hierover te sturen, openingstijden aanpassen aan trein- en bustijden, milieuvriendelijke voertuigen gebruiken, fietsenstalling. Gebruik zelf digitaal vergaderen als alternatief voor fysiek vergaderen.
De zelfbeoordelingsschaal loopt van (1 = geen werk) tot (6 = actief werk).
Bijvoorbeeld: Eco-label goederen voor reiniging.

STEUN
Veel chemicaliën zijn schadelijk voor de gezondheid van mens, dier en milieu en moeten indien mogelijk volledig worden vermeden. Bij het kopen van producten is het mogelijk om schadelijke chemicaliën te vermijden door te kiezen voor producten met een ecolabel. Dit maakt een groot verschil! Voorbeelden zijn producten met een ecolabel voor reinigen, wassen, schilderen, lijmen en reinigen.
De zelfbeoordelingsschaal loopt van (1 = geen werk) tot (6 = actief werk).
Bijvoorbeeld: leeftijd, geslacht, functionele variaties en zelfs het maken van een plan voor gendergelijkheid

STEUN
Met een hoge tolerantie, waarbij de gelijke waarde van mensen centraal staat, kan iedereen deelnemen aan de ontwikkeling van de samenleving. Ook kunnen we risico's van bijvoorbeeld misbruik van politieke en economische macht verkleinen. Gendergelijkheid zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn, maar ondanks het feit dat Zweden het meest gelijke land ter wereld is, is er nog een lange weg te gaan voordat we in de praktijk gelijk zijn. Gendergelijkheid gaat over vrouwen en mannen die gelijke rechten, kansen en voorwaarden hebben om hun leven vorm te geven. Voorbeelden zijn het kunnen signaleren en aanpakken van discriminatie op grond van geslacht, genderexpressie of seksualiteit. Vermijd genderstereotype marketing of voer zelfs een plan voor gendergelijkheid in.
De zelfbeoordelingsschaal loopt van (1 = geen werk) tot (6 = actief werk).
Bijvoorbeeld: Lift, hellingbanen en aangepaste werkplekken.

STEUN
Is uw bedrijf zelfs toegankelijk voor die meer dan een half miljoen Zweden met beperkingen? Toegankelijkheid gaat over het feit dat iedereen op gelijke voet bij u langs kan komen, ongeacht fysieke of mentale beperkingen. Het omvat mensen die niet volledig mobiel zijn, slechtziend zijn, horen of een andere beperking van cognitieve vaardigheden hebben. Voorbeelden zijn toegankelijkheid onafhankelijk van functionele variatie, medewerkers weten hoe ze mensen kunnen ontmoeten met functionele variaties, dat er aangepaste hygiëneruimtes zijn, aangepast parkeren en duidelijk beschreven over de beschikbaarheid van drukwerk en op de website.
De zelfbeoordelingsschaal loopt van (1 = geen werk) tot (6 = actief werk).
Bijvoorbeeld: Lucht, verlichting, pauzes, werktijden, wellness, cao's, werkkleding en schoenen, stress en ziekte ontdekken?

STEUN
Er zijn humanistische, juridische en economische redenen om te investeren in de werkomgeving. Het humanistische perspectief is gebaseerd op de zorg voor medewerkers. Het is ethisch niet verdedigbaar om een ​​werkomgeving te hebben die leidt tot een slechte gezondheid en ziekte. Financieel wordt het merkbaar als medewerkers ziek zijn. Voorbeelden kunnen zijn extra bemensing aan de top, personeelsbeleid en dergelijke voor gelijke behandeling, werkkleding en schoenen, cao's, geluidsniveau, verantwoord en deskundig op het gebied van pesten, discriminatie, ziekte, stress en uitputting.
De zelfbeoordelingsschaal loopt van (1 = geen werk) tot (6 = actief werk).
Bijvoorbeeld: Winstgevend met lokaal, lokaal geteeld en biologisch. Direct lagere kosten voor energie of materialen.

STEUN
Winstgevendheid is een positief effect van succesvol duurzaamheidswerk. Prioritair duurzaamheidswerk verhoogt de winstgevendheid door het merk te versterken, een aantrekkelijkere werkplek te creëren, klantrelaties te versterken en kosten te verlagen door bijvoorbeeld efficiënter energieverbruik. Door ruim van tevoren te plannen en de lokale gemeenschap en partners te betrekken bij uw duurzaamheidswerk, kunt u op betere gronden budgetteren. Voorbeelden zijn hergebruik, huren of lenen in plaats van nieuw kopen. Werk samen met Tweedehands, verkoop of doneer overgebleven producten.

De zelfbeoordelingsschaal loopt van (1 = geen werk) tot (6 = actief werk).

Bijvoorbeeld: Koop en gebruik goederen en diensten van het schiereiland Bjäre en in de omgeving daarvan.

STEUN
Krijg meer slagkracht en maak samen met partners en sponsors een groter verschil. Door te betrekken en betrokken te zijn bij uw duurzaamheidswerk, kunt u samen veel meer bereiken. Communiceer wat voor u belangrijk is en laat ze met hun eigen suggesties komen. Bijvoorbeeld lokaal geproduceerde goederen aanbieden, samenwerkingen met andere lokale actoren.

DOE ALS MEER DAN 300 ANDERE BEDRIJVEN - WORD LID!

Lidmaatschap aanvraag

villkor

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het opzeggen en ten vroegste na 2 jaar lidmaatschap. 

Als lid krijg je:

Als je lid wordt, draag je bij aan:

Het is toch vervelend? Deze website verzamelt "cookies" zodat u, beste gebruikers, de best mogelijke ervaring heeft.

St. Tropez Båstad Amsterdam (NL) Torekov Stockholm Bjäre-schiereiland Ibiza

VERTALEN

Disclaimer van Google