Företagsbesök?

Vill ni ha ett besök kontakta mig; Näringslivsutvecklare Pathricia på: naringsliv@bastad.com

Utveckla

Är det dags att utveckla ditt företag? Här får du veta mer om hur du hittar nya marknader, finansierar din tillväxt eller byter företagsform

Connect Skåne

Connect är en ideell förening vars mål är att hjälpa till att utveckla tillväxtföretag. Genom frivilliga insatser vill Connect sammanföra entreprenörer med finansiella, tekniska och företagsutvecklande resurser. Därigenom ökar entreprenörens förutsättningar att växa och nå framgång på marknaden. Med andra ord skapas tillväxt i samhället. Connect vänder sig till dig som är entreprenör och har tillväxtpotential. Connect vänder sig till mera mogna företag som har ambitionen att växa och utveckla verksamheten. Genom ideella insatser i vårt nätverk kan vi erbjuda kostnadsfria insatser för dig.

Växa Internationellt

Sverige är ett av världens främsta exportländer med en exportandel som motsvarar närmare 50 procent av landets BNP. Business Swedens mål är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt med uppdrag att identifiera möjligheter för små och…

EU-program

Region Skåne erbjuder hjälp för dig som vill söka finansiering från EU:s strukturfonder och program.

På skane.com hittar du viktig EU-information. Bland annat hur du bäst går till väga för att ansöka om pengar från EU:s olika program, vilka urvalskriterier

Köpa/sälja företag

Att köpa eller ta över ett redan existerande företag kan vara en genväg för att förverkliga tankar om att starta eller utveckla redan befintlig verksamhet. För att underlätta för dig som vill köpa eller sälja företag inom vår region har Båstad Turism & Näringsliv genom det regionala samarbetet Familjen Helsingborg skapat en gemensam portal för detta ändamål, kallad Bolagsplatsen. Särskilt de närmaste åren är det intressant att denna marknad underlättas då takten i generationsskiftet tar fart.På bolagsplatsen hittar du både agenturer, caféer, butiker, restauranger, tjänsteföretag, bygg- och tillverkningsföretag till salu i vår region. Här listas även majoriteten av Familjen Helsingborgs företagsförmedlare som kan hjälpa dig

Utveckla Turismnäringen

För att nå Skånes långsiktiga mål – att bli en av Sveriges två mest besökta destinationer – är fler professionella entreprenörer inom besöksnäringen avgörande. Medel från EU:s Regionalfond bidrar med finansiering tillsammans med bland annat Region Skåne och Tourism in Skåne. Målet är fler växande företag, nya produkter och tjänster, nya destinationer och en ökad sysselsättning i besöksnäringen. Med destinationsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som resmål. Det gynnar inte bara dig som företagare inom turismnäringen utan även den ekonomiska välfärden och sysselsättningsgraden i vår region. En turistdestination består av många intressenter och är en komplext sammansatt produkt. Destinationsutveckling har många målgrupper. Det kan handla om företag, politiska beslutsfattare, transportörer, investerare, utbildningsväsen och invånare. Tillsammans utgör de en del av destinationen. I Familjen Helsingborg pågår ett projekt för att utveckla exportmognaden av destinationen nordvästra Skåne. Projektet ska leda till fler hållbara företag och affärsmässiga företagare i besöksnäringen.

Dela sidan:

Dela på facebook
Dela på google
Dela på linkedin

Vill vill veta vad du tycker om sidan?

Älskar du också företagande?

Bli medlem redan idag och var en del av Båstad & Bjärehalvöns exceptionella företagsnätverk med 300 medlemmar. 

Visst är det tjatigt? Den här Webbplatsen samlar in "kakor" för att du, kära användare ska få så bra upplevelse som möjligt.

St. Tropez Båstad London Torekov Stockholm Bjärehalvön Ibiza

TRANSLATE

Google disclaimer