Tourism in Skåne - strategisk handlingsplan för hållbarhet

Tourism in Skånes övergripande uppdrag är att öka antalet besökare till Skåne. Vår visionära målbild för hållbarhetsarbetet är att Skåne ska bli bäst i Sverige och en internationell förebild inom hållbar destinationsutveckling. Det ger oss direkt en utmaning kring bland annat ökade resandevolymer och ett potentiellt ökat slitage på den skånska naturen.

Denna utmaning är ett avgörande incitament för att arbeta långsiktigt och hållbart i allt vårt utvecklingsarbete, samtidigt som vi ökar besökstalen till Skåne. Utmaningen är större än att locka besökare till Skåne. På en hållbar destination arbetar alla tillsammans för att minimera de negativa effekterna av turismen – i såväl samhället som i naturen, och maximera turismens positiva effekter på lokal ekonomi, natur, kulturhistoriska miljöer och livskvalitén för såväl värdar som besökare.

Tourism in Skåne har ett stort ansvar – som förebild, påverkare och möjliggörare. Samtidigt är det hos de enskilda aktörerna runt om i Skåne som det stora förändrings- och utvecklingsarbetet måste ske.

Vårt uppdrag och våra mål för hållbar turism i Skåne
I vårt strategiska hållbarhetsarbete har vi definierat tre huvudsakliga målgrupper:

våra medarbetare
Skånes besökare
Destinationer, kommuner och besöksnäring.

Dela sidan:

Dela på facebook
Dela på google
Dela på linkedin

Vill vill veta vad du tycker om sidan?

Vi älskar företagande

Bjärehalvöns bästa kontaktnät, bli medlem nu!

TRANSLATE

Google disclaimer

Bra länkar

Kontakta oss

Kärnuppdrag

Personlig service

Projekt