Företagsbesök?

Vill ni ha ett besök kontakta mig; Näringslivsutvecklare Pathricia på: naringsliv@bastad.com

Näringslivsstrategi

Båstads kommun och Båstad Turism och Näringsliv kommer under hösten ta fram en ny näringslivsstrategi för perioden 2022–2027. Syftet är att skapa gemensamma prioriteringar, värderingar och visioner för hur näringslivsutveckling och ett gott företagsklimat ska bidra till långsiktig hållbar näringslivsutveckling och tillväxt i Båstads kommun. Nu behöver vi din hjälp och dina åsikter!

Svara på vår enkät och framför dina idéer/tankar om hållbar näringslivsutveckling och tillväxt i Båstad!

Fråga 1
Den nya strategin kommer utgå från ett antal strategiska fokusområden (se nedan). Hur väl står sig Båstads kommun inom resp. område idag tycker du?
Betygssätt varje område från (1=dåligt) till (5=mycket bra).

Fråga 2
Ett bra företagsklimat är en viktig del av en kommuns utveckling. Vad behöver Båstad utveckla för att det ska bli så enkelt och attraktivt som möjligt att starta, driva, utveckla och/eller etablera företag i Båstads kommun? Välj de fem områden som du tycker är viktigast för dig och ditt företag.
Fråga 3
Myndighetsservice till företag är en viktig del i en kommuns företagsklimat och en del av en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling och tillväxt i Båstad kommun. Hur väl står sig Båstads kommuns myndighetsservice inom resp. område idag tycker du?
Betygssätt varje område från (1=dåligt) till (5=mycket bra).
Fråga 4
Känner du till att Båstads kommun har en företagslots?
Fråga 5
Vilka är Båstads kommun absolut största styrkor, anser du, när det gäller näringslivsutveckling och tillväxt? Hur väl levererar Båstad som företagarkommun utifrån följande:
Betygsätt varje område från (1=dåligt) till (5=mycket bra).
Fråga 6
Hur ser du på framtiden i Båstads kommun för ditt företag? Välj ett alternativ och motivera gärna ditt svar.
Fråga 7
Finns det något som du saknar inom området för näringslivsutveckling och hållbar tillväxt som man borde fokusera mer på? Vad behöver Båstad eventuellt bli bättre på?
Fråga 8
Vilken roll anser du att Båstad Turism och Näringsliv fyller idag, och hur kan den utvecklas framöver?
Fråga 9
Hur anser du att man ska mäta och följa upp näringslivsstrategin och näringslivsutvecklingen i Båstads kommun? Vad hade varit intressant för dig och din organisation att ta del av?
Fråga 10
Vad är din huvudsakliga befattning?

Vill vill veta vad du tycker om sidan?

Älskar du också företagande?

Bli medlem redan idag och var en del av Båstad & Bjärehalvöns exceptionella företagsnätverk med 300 medlemmar. 

GÖR SOM ÖVER 300 ANDRA FÖRETAG - BLI MEDLEM!

Medlemsansökan

Villkor

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligt senast 31 oktober året innan utträde och tidigast efter 2 års medlemskap. 

Som medlem får du:

När du blir medlem bidrar du till att:

Visst är det tjatigt? Den här Webbplatsen samlar in "kakor" för att du, kära användare ska få så bra upplevelse som möjligt.

St. Tropez Båstad London Torekov Stockholm Bjärehalvön Ibiza

TRANSLATE

Google disclaimer