HEM

OM OSS

BLI MEDLEM

KALENDERN

KONTAKTA
OSS

Vi gör det tillsammans!

[ simul fortes ]

Vi på Båstad Turism & Näringsliv vill hjälpa dig och vi finns här för att lyssna på vilka utmaningar du som företagare står inför. Har du frågor eller information att ge, når du oss via naringsliv@bastad.com Vi finns här för er! Välkomna att höra av er!

Covid-19 påverkar vårt lokala näringsliv på många sätt. För att underlätta din informationsinhämtning har vi samlat några viktiga länkar där du kan hålla dig kontinuerligt uppdaterad.

Ta hand om varandra!

Viktig information till dig som företagare i Båstads kommun

Onsdagen den 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan till exempel vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas samt markera avstånd i exempelvis köer.

Alla arbetsplatser i Båstads kommun förväntas uppfylla de allmänna råd om att möjliggöra för sin personal att:

– hålla avstånd till varandra

– regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten, eller annars använda handsprit

– arbeta hemifrån

– undvika onödiga resor i arbetet samt kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

Verksamheter inom handeln bör:

– begränsa antal kunder som vistas i en lokal samtidigt

– ta fram alternativa lösningar till kassaköer, eller markera hur långt kunderna ska stå mellan varandra

Föreningar bör:

– om möjligt, undvik möten eller genomför dem digitalt

Idrottsföreningar bör:

– se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks

– håll träningar och andra aktiviteter utomhus

– skjut upp matcher

– begränsa antal åskådare och undvik trängsel

– undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Tänk på att alla individer har ett personligt ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Läs mer: Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Läs mer

Tips

1. Grym service är Bjärehalvöns signum, en anda som bör upprätthållas – det lönar sig i det långa loppet. 
2. Ha handsprit utplacerad i butiken – för personal och kunder.
3. Städa extra noga och sprita av. Handtag, ytor, kassan kontinuerligt. 
4. Överväg att ordna en lösning för hemleverans om du har den typen av företag. Beställningar kan t.ex. göras under dagen och bli hemkört vid stängning. Du kan också komma överens med andra butiker för en gemensam hemkörning. Samarbete och uppfinningsrikedom lönar sig!

Information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av Covid-19 kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.

Försäkringskassan har information om smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn (VAB).

Tillväxtverket har information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet.

Samlad krisinformation från svenska myndigheter.

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.

Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare.

Samlad information från Båstad Kommun.

 

För dig som företagare erbjuder Verksamt.se samlad information från olika myndigheter.

Dela sidan:

GÖR SOM ÖVER 300 ANDRA FÖRETAG - BLI MEDLEM!

Medlemsansökan

Villkor

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligt senast 31 oktober året innan utträde och tidigast efter 2 års medlemskap. 

Som medlem får du:

När du blir medlem bidrar du till att:

Kakor

Den här Webbplatsen samlar in "kakor" för att du som användare ska få så bra upplevelse som möjligt.

TRANSLATE

Google disclaimer